Pěšky, na lyžích, na kole, lodí či autem. K dějinám československé turistiky v letech 1945–1968

Jan Štemberk

250 Kč

Koupit

Kniha sleduje dosud odborně nezpracovanou avšak přitažlivou tématiku vývoje turistiky v době budování socialistického systému v Československu let 1945 až 1968. Turistika patří neodmyslitelně k volnočasovým aktivitám moderní společnosti a její rozvoj v českém prostředí začíná v 19. století, ovšem politické a hospodářské mezníky 20. století stavěly před turistiku nové výzvy, se kterými se musela vyrovnávat. Po skončení druhé světové války obnovily svou činnost turistické spolky, jejichž aktivity byly v průběhu německé okupace omezovány. Stále více však narůstaly politické tlaky, se kterými se turistika musela potýkat. Únorový převrat v roce 1948 samozřejmě dopadl i na turistiku, která byla násilně včleněna do sjednocené tělovýchovy a turistika se posléze stala sportovní disciplínou se systémem měření sil a pravidly sportovní klasifikace.

ŠTEMBERK, Jan: Pěšky, na lyžích, na kole, lodí či autem: K dějinám československé turistiky v letech 1945–1968. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2017. 281 s. ISBN 978-80-7415-150-7.

Pěšky, na lyžích, na kole, lodí či autem. K dějinám československé turistiky v letech 1945–1968

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík