Polské poučení z pražského jara. Tři studie z dějin politického myšlení 1968–1981

Tomáš Zahradníček

150 Kč

Koupit

Tři studie založené na odlišné pramenné základně zprostředkovávají vhled do různých prostředí politického života a myšlení polských dramatických let 1968–1989. První se opírá o texty polské opozice, zejména Adama Michnika a Jacka Kuroně, v nichž se tematika pražského jara a srpnové okupace objevuje vždy s novou naléhavostí v různých peripetiích polského vývoje 70. a 80. let. Druhá studie je založena na politických denících šéfredaktora stranického týdeníku Polityka, člena ÚV PSDS a od roku 1981 místopředsedy vlády Mieczysława F. Rakowského, které si vedl od roku 1958 a zaznamenával získané informace a své postřehy a názory. Třetí studie analyzuje deníky dalšího muže mocenského centra, Józefa Tejchmy, po celá sedmdesátá léta tajemníka ÚV, člena politbyra, ministra kultury později ministra školství. Své nepravidelné glosy nesouhlasu a bezmoci si do deníku zapisoval od konce roku 1970. Průzkum těchto pramenů potvrdil, že nápadně vysoký výskyt zmínek o Československu nebyl projevem o dění v sousední zemi, ale v naprosté většině vystupuje jako modelové schéma „reformní pokus – intervence“, které zaměstnávalo polské intelektuály v opozici i v mocenských strukturách.

ZAHRADNÍČEK, Tomáš. Polské poučení z pražského jara: tři studie z dějin politického myšlení: 1968–1981. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2011. 183 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 44. ISBN 978-80-7285-134-8.

Polské poučení z pražského jara. Tři studie z dějin politického myšlení 1968–1981

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík