Příspěvek ke zkoumání příčin a okolností vzniku funkce náměstků ministrů v Československu v rámci reorganizace státní správy po únoru 1948

Jan Frolík

80 Kč

Koupit

FROLÍK, Jan. Příspěvek ke zkoumání příčin a okolností vzniku funkce náměstků ministrů v Československu v rámci reorganizace státní správy po únoru 1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2012. 64 s. Studijní materiály Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Příspěvek ke zkoumání příčin a okolností vzniku funkce náměstků ministrů v Československu v rámci reorganizace státní správy po únoru 1948

Tematické weby

Košík