První československá ústava. Diskuse v ústavním výboru v lednu a únoru 1920

Eva Broklová

BROKLOVÁ, Eva. První československá ústava: diskuse v ústavním výboru v lednu a únoru 1920. Praha: Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, 1992. 221 s. ISBN 80-85270-08-0.

První československá ústava. Diskuse v ústavním výboru v lednu a únoru 1920

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík