Restituce zkonfiskovaných uměleckých předmětů. Přání nebo realita? Dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí druhé světové války

Mečislav Borák

Sborník z mezinárodní vědecké konference konané v říjnu 2007 v Liberci obsahuje 27 příspěvků od předních českých a zahraničních vědců pracujících v oblasti výzkumu identifikace a dokumentace umění uloupeného obětem druhé světové války.

BORÁK, Mečislav (ed.). Restituce zkonfiskovaných uměleckých předmětů: přání nebo realita? Dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí druhé světové války. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Liberci (24.–26. října 2007). Praha: Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2008. 293 s. ISBN 978-80-7285-099-0.

Restituce zkonfiskovaných uměleckých předmětů. Přání nebo realita? Dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí druhé světové války

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 3Obsah 4Obsah 5

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík