Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných soudů a trestních komisí ONV v letech 1945–1948

Mečislav Borák

BORÁK, Mečislav (ed.). Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945-1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002. 198 s. ISBN 80-86224-35-X.

Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných soudů a trestních komisí ONV v letech 1945–1948

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík