Siegfried Blumenthal. Život v realitě a mimo ni. Protižidovská opatření v Protektorátu Čechy a Morava na příkladu loupeže majetku Siegrieda Blumenthala a torzo jeho sbírky stříbra v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně

Helena Krejčová, Mario Vlček

300 Kč

Koupit

Publikace ukazuje na konkrétním osudu drastický dopad protižidovských opatření zavedených německými úřady v Protektorátu Čechy a Morava v roce 1939. S. Blumenthal jako renomovaný bankéř věřil v působnost byrokratických systémů, které se v rukou nacistů proměnily na nástroj exterminace. Studie dokládá, jak byl zbaven majetku i možnosti vystěhování, a jak ani poválečné restituce nepřinesly jeho rodině spravedlivé narovnání. Zbylo po něm jenom torzo sbírky stříbrných předmětů, které se dochovaly v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně.

KREJČOVÁ, Helena – VLČEK, Mario. Siegfried Blumenthal: život v realitě a mimo ni. Protižidovská opatření v Protektorátu Čechy a Morava na příkladu loupeže majetku Siegrieda Blumenthala a torzo jeho sbírky stříbra v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně = Siegfried Blumenthal. Life in and outside reality. Anti-Jewish measures in the Protectorate of Bohemia and Moravia: The looting of Siegried Blumenthal’s property and part of his silver collection at the Museum of Applied Arts in Brno. Praha: Centrum pro dokumentaci kulturních statků obětí druhé světové války – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2010. 220 s. ISBN 978-80-7285-130-0.

Siegfried Blumenthal. Život v realitě a mimo ni. Protižidovská opatření v Protektorátu Čechy a Morava na příkladu loupeže majetku Siegrieda Blumenthala a torzo jeho sbírky stříbra v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně

Tematické weby

Košík