Slezský studijní ústav v Opavě 1945–1958. Proměny vědeckého pracoviště v regionu

Jiří Knapík

50 Kč

Koupit

Slezský studijní ústav v Opavě přestavoval ojedinělé pracoviště s komplexním regionálním výzkumným programem. Studie sleduje s pomocí nových pramenů jeho proměny od vlastivědného zařízení k vědeckému pracovišti včleněnému do ČSAV (1958). Podrobně si všímá vlivů stranických a státních orgánů, které se odrážely zvláště ve společenskovědních výzkumech i do pozice ústavu v síti vědeckých zařízení. Působení ústavu je sledováno v kontextu širších snah o vědecký výzkum Slezska po roce 1945, resp. chápání „slezské problematiky“ po roce 1948.

KNAPÍK, Jiří. Slezský studijní ústav v Opavě 1945–1958: proměny vědeckého pracoviště v regionu. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004. 161 s. Práce z dějin vědy, sv. 15. ISBN 80-86103-80-3.

Slezský studijní ústav v Opavě 1945–1958. Proměny vědeckého pracoviště v regionu

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík