Slovenská literatúra a moc v druhej polovici pätdesiatych rokov

Juraj Marušiak

MARUŠIAK, Juraj. Slovenská literatúra a moc v druhej polovici pätdesiatych rokov. Brno: Prius, 2001. 185 s. Krize komunistického systému v Československu 1953–1957, sv. 3. ISBN 80-902995-1-2.

Slovenská literatúra a moc v druhej polovici pätdesiatych rokov

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík