Slovensko v rokoch 1953–1957. Kapitoly z politického vývoja

Jan Pešek

PEŠEK, Jan. Slovensko v rokoch 1953–1957: kapitoly z politického vývoja. Brno: Prius, 2001. 128 s. Krize komunistického systému v Československu 1953–1957, sv. 4. ISBN 80-902995-2-0.

Slovensko v rokoch 1953–1957. Kapitoly z politického vývoja

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík