Tak blízcí, a přece tak vzdálení. Lidé v jižních Čechách a ve Waldviertelu 1945–1989

Niklas Perzi, David Kovařík, a kol.

Česká verze kolektivní monografie je publikačním výstupem mezinárodního projektu Stories – Příběhy na hranici, který dokumentoval životní osudy Čechů a Rakušanů žijících v příhraničních oblastech jižních Čech a severního Waldviertelu v Dolních Rakousích v období druhé poloviny dvacátého století. V první části knihy jsou zachyceny výsledky práce českých a rakouských historiků a etnografů soustředěných v badatelském týmu Waldviertel Akademie dokumentujícím vývoj na Jindřichohradecku, Horn a Waidhofen an der Thaya. Druhá část knihy přináší výsledky práce badatelského týmu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, který prováděl výzkum na české straně hranice v regionu Českovelenicka a Novohradska.

PERZI, Niklas – KOVAŘÍK, David a kol. Tak blízcí, a přece tak vzdálení: lidé v jižních Čechách a ve Waldviertelu 1945–1989. Jindřichův Hradec: Národní muzeum fotografie; Waidhofen an der Thaya: Waldviertet Akademie; České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2012. 423 s. ISBN 978-80-904314-4-7.

Tak blízcí, a přece tak vzdálení. Lidé v jižních Čechách a ve Waldviertelu 1945–1989

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík