Treblinka, slovo jak z dětské říkanky

Richard Glazar, Milena Janišová, Marie Jirásková

10. října 1942 vystoupil Richard Glazar z transportního vlaku na rampě stanice Treblinka. Přežil onemocnění tyfem i povstání v srpnu 1943 a podařilo se mu s kamarádem uniknout, oba si vyměnili jména a polská policie je poslala na práci do Německa; oba mladí muži žijí až do konce války v zemi, z níž nacisté organizují „konečné řešení židovské otázky“. Brzy po ní si Glazar napsal poznámky a zachytil vzpomínky na obě části svého válečného života. Jeho velmi konkrétní, neidelogizující vyprávění nemohlo po válce vyjít. V roce 1968 bylo znovu připraveno k vydání, ale nakonec autor stačil jen vzít jednu kopii rukopisu do svého exilu ve Švýcarsku. Richard Glazar byl jedním z nejdůležitějších svědků v poválečném „treblinském“ procesu v Düsseldorfu a jedním z klíčových pamětníků vystupujících ve filmu Šoa Clauda Lanzmanna (1985).

GLAZAR, Richard – JIRÁSKOVÁ, Marie (ed.) – JANIŠOVÁ, Milena (ed.). Treblinka, slovo jak z dětské říkanky. Praha: Torst a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 333 s. Svědectví o době a lidech, sv. 2. ISBN 80-85639-31-9.

Treblinka, slovo jak z dětské říkanky

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík