„Vyhrňme si rukávy, než se kola zastaví!“ Dělníci a státní socialismus v Československu 1945–1968

Peter Heumos

Publikace obsahuje tři mikrohistorické studie významného německého bohemisty zaměřené na podoby každodennosti života dělnictva v Československu v 50. a 60. letech, jež se zabývají rozdílným obrazem průmyslových vztahů. Na jedné straně ilustrují byrokratická pravidla pracovních procesů a neadekvátním odměňování, na straně druhé podávají důkaz, že představy o moci komunistické strany a všudypřítomné kontroly nad společností skrývají názor na „flexibilní management“ vládního řízení.

HEUMOS, Peter. „Vyhrňme si rukávy, než se kola zastaví!“: dělníci a státní socialismus v Československu 19451968. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. 143 s. Česká společnost po roce 1945, sv. 2. ISBN 80-7285-075-X.

„Vyhrňme si rukávy, než se kola zastaví!“ Dělníci a státní socialismus v Československu 1945–1968

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík