Výkupné za život. Vývozy a vynucené dary uměleckých předmětů při emigraci židů z Čech a Moravy v letech 1938–1942 (na příkladu Uměleckoprůmyslového musea v Praze)

Helena Krejčová, Mario Vlček

280 Kč

Koupit

Kniha obsahuje historickou studii o podmínkách vystěhování židů a vývozu uměleckých předmětů za druhé republiky a v prvních letech protektorátu; sleduje problematiku vynucených darů uměleckých předmětů až do poválečné doby. Stěžejní část knihy tvoří fotografie uměleckých předmětů, které byly výkupným za emigraci židovských rodin a dochovaly se ve sbírkách Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

KREJČOVÁ, Helena – VLČEK, Mario. Výkupné za život: vývozy a vynucené dary uměleckých předmětů při emigraci židů z Čech a Moravy v letech 1938–1942 (na příkladu Uměleckoprůmyslového musea v Praze) = Lives for ransom: exports and forced donations of works of art during the emigration of Jews from Bohemia and Moravia 1938–1942 (the case of the Museum of Decorative Arts in Prague). V Šenově u Ostravy: Tilia, 2009. 419 s. ISBN 978-80-7285-111-9.

Výkupné za život. Vývozy a vynucené dary uměleckých předmětů při emigraci židů z Čech a Moravy v letech 1938–1942 (na příkladu Uměleckoprůmyslového musea v Praze)

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík