Vývoj československého zákonodárství v letech 1968–1970 (Pobyt sovětských vojsk na území Československa 1968–1991)

Jaromír Císař

CÍSAŘ, Jaromír. Vývoj československého zákonodárství v letech 1968–1970. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995. 67 s. Pobyt sovětských vojsk na území Československa 1968–1991: Materiály, studie, dokumenty, sv. 12.

Vývoj československého zákonodárství v letech 1968–1970 (Pobyt sovětských vojsk na území Československa 1968–1991)

Tematické weby

Košík