Vývoj lidového peněžnictví v letech 1945–1952

Vojtěch Zelenka

ZELENKA, Vojtěch. Vývoj lidového peněžnictví v letech 1945–1952. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995. 122 s. Studijní materiály výzkumného projektu Československo 1945–1967, sv. 10.

Vývoj lidového peněžnictví v letech 1945–1952

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík