Zápas o podnikové rady pracujících 1968–1969

Karel Kovanda

190 Kč

Koupit

Monografie je cenným příspěvkem k dějinám hospodářské reformy v Československu v šedesátých letech 20. století. Zabývá se problematikou podnikové samosprávy, která představovala jednu z nejvíce diskutovaných otázek v rámci dobového ekonomického myšlení. Účast pracujících na řízení průmyslových závodů považovalo vedení za KSČ za nežádoucí, neboť ohrožovala pozice státního i hospodářského aparátu. Tabuizovaný problém začal být obsáhle veřejně diskutován až v roce 1968, kdy se v polemice střetli radikální reformátoři s umírněnými technokraty. Autor si všímá také spontánního vzniku podnikových rad ve velkých průmyslových podnicích, který lze považovat za jeden z rysů obnovující se občanské společnosti. Závěrečná část knihy přibližuje vývoj debaty o podobě zákona o socialistickém podniku, kterou eliminoval teprve nástup Husákova vedení KSČ v dubnu 1969 a následná postupná likvidace podnikových rad v jednotlivých továrnách a politická perzekuce jejich propagátorů.

KOVANDA, Karel. Zápas o podnikové rady pracujících 19681969. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2014. 172 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 48. ISBN 978-80-7285-177-5.

Zápas o podnikové rady pracujících 1968–1969

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík