Zwangsrekrutierte in die Wehrmacht. Mobilisation – Widerspruch – Widerstand – Gedächtnis in der schlesischen, tschechischen und slowenischen Perspektive

Zdenko Maršálek

350 Kč

Koupit

V průběhu druhé světové války bylo do německé branné moci nuceně mobilizováno velké množství obyvatel okupovaných evropských zemí. Po válce se však jakákoli služba v nepřátelské uniformě stala symbolem zrady a kolaborace. Ještě dlouho po roce 1945 se ve většině dotyčných zemí jen obtížně a pomalu řešil jejich status. Rozpaky a nedůvěra se týkaly nejen těch, kteří v německé uniformě sloužili až do konce války, ale i těch, kteří z německého vojska dezertovali a aktivně se účastnili odboje. S delším časovým odstupem lze ale osudy všech těchto obyvatel interpretovat jako osudy obětí války, neboť většina z nich se do válečného konfliktu zapojit nechtěla a rozhodně na něj nebyla připravena. Jak se ukázalo, válka a nucená služba v německé uniformě se pro většinu z nich stala osudovou událostí, která výrazně poznamenala celý jejich život.

Publikace obsahuje deset kapitol od devíti autorů, a další doprovod (úvod, závěrečné slovo, fotografie, mapky aj.). Velká část autorského týmu tvořeného odborníky z Čech, Polska, Francie, Slovinska a Velké Británie se danému tématu věnuje dlouhodobě, a publikace je tak rozvinutím dřívější vzájemné spolupráce. Publikace především do mezinárodního kontextu přináší českou  problematiku, která v něm dosud chyběla. Dále rozvíjí dříve již nastoupené komparační přístupy, a to zaměřením na transnacionální perspektivu specifického regionu Horního Slezska, rozděleného v popisované době v hranicích tří národních států. Publikace vznikla na základě mezinárodní konference pořádané v květnu 2019 v rámci projektu GAČR „Příslušníci německé branné moci v řadách čs. armády za druhé světové války jako příklad marginalizace v procesu tvorby historické paměti“ (GAČR 18-11418S). Česká mutace publikace vyšla v prosinci 2020.

MARŠÁLEK, Zdenko – NEMINÁŘ, Jiří (Hrsg.): Zwangsrekrutierte in die Wehrmacht. Mobilisation – Widerspruch – Widerstand – Gedächtnis in der schlesischen, tschechischen und slowenischen Perspektive. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2021. 252 s. ISBN 978-80-7285-260-4.

Zwangsrekrutierte in die Wehrmacht. Mobilisation – Widerspruch – Widerstand – Gedächtnis in der schlesischen, tschechischen und slowenischen Perspektive

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík