Rovnocennost evropských plemen a vědecké sítě ve střední Evropě: Transnacionální perspektiva

POJAR, Vojtěch. Department of History, Central European University, Budapest (Pojar_Vojtech@phd.ceu.edu)

Abstrakt

Československo se v třicátých letech na krátko stalo významným střediskem kritiky nacistické rasové hygieny. Ke klíčovým textům patří Rovnocennost evropských plemen a cesty k jejich ušlechťování z roku 1934. Předkládaná studie sleduje recepci tohoto textu v Jugoslávii, Rumunsku, Rakousku a Maďarsku. Opírá se při tom o teoretická východiska, která nabízejí transnacionální dějiny, kontextualistická škola dějin politických idejí,
a tzv. biosociální obrat v sociologii. Studie ukazuje nejen různá čtení tohoto textu v různých kulturních a politických kontextech. Dokládá zároveň, že sociální aktéři v těchto kontextech nejednali v izolaci. Propojovaly je vědecké sítě, které vznikly zčásti již v posledních letech Rakouska-Uherska a přetrvaly hluboko do meziválečných let. Studie vede k zásadnímu závěru: analýza textů jako je Rovnocennost se nesmí omezovat na jediný kulturní kontext a konstruovat pro texty výlučně národní genealogii. Kritika rasismu jako proces i diskurs byly ve své podstatě transnacionální – a přistupovat k ní z jiné perspektivy znamená redukci významu.

Tematické weby

Košík