Vnitřní oznamovací systém

 Oznámení na protiprávní jednání splňující kritéria směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“) byla v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i. (dále jen „ÚSD“) pověřena osoba k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“).

Oznámení na protiprávní jednání

Oznámení může podat jen fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, jež porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených směrnicí. Kompletní seznam právních předpisů spadajících do věcné působnosti Směrnice je zveřejněn na webu ministerstva spravedlnosti.

ÚSD deklaruje oznamovatelům naprostou ochranu osobních údajů a informací v oznámení uvedených.

V souladu se směrnicí a nařízením ředitele ÚSD jsou oznamovatelům, kteří upozorňují na zjištění protiprávního jednání, jež splňuje kritéria směrnice, k dispozici níže uvedené komunikační kanály.

Komunikace s příslušnou osobou

Osobní komunikace: Po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.

Písemná komunikace:

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
k rukám „příslušné osoby“
Vlašská 355/9
118 00 Praha 1

Obálka musí být zalepena a označena: „Neotvírat, vnitřní oznamovací systém“

oznamovatel@usd.cas.cz

 Upozornění

Pokud oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je zde uvedeno, například prostřednictvím podatelny či datové schránky, ÚSD nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení.

Pro oznamování podezření na protiprávní jednání v ÚSD lze využít i externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti: oznamovatel.justice.cz

V případě podezření ze spáchání protiprávního jednání, resp. trestné činnosti obecně, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Policii ČR nebo státním zastupitelství (viz § 158 odst. 2 trestního řádu, resp. § 16a zákona o státním zastupitelství), neboť pouze tyto orgány jsou kompetentní k  posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných činů.

 

Tematické weby

Košík