Martin Babička, M.St.

Zařazení:
Oddělení dějin idejí a konceptů, Pracovní skupina pro dějiny pozdně socialistické a postsocialistické transformace

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

E-mail:
babicka@usd.cas.cz

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Zahraniční pobyty:

Grantové a výzkumné projekty:

Recenzované články:

Konference a workshopy:

Tematické weby

Košík