PhDr. Jiří Hoppe, Ph.D.

Zařazení:
Oddělení politických dějin

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
hoppe@usd.cas.cz

Telefon:
257 286 368

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Zahraniční pobyty, stáže a stipendia:

Členství v institucích a komisích:

Grantové a výzkumné projekty:

Ocenění:

Monografie:

Kolektivní monografie:

Kritické edice dokumentů a ediční činnost:

Články a studie:

Recenze, zprávy:

Počítačové hry:

Internetová databáze:

Internetové publikace:

Chronologické přehledy:

Fotografické publikace:

Katalog k výstavě:

Výukové DVD pro učitele:

Konference a workshopy (výběr)

Články v novinách a populárně-vědeckých knihách a časopisech (výběr):

Popularizace, mediální výstupy, spolupráce s médii (výběr)

Organizační a odborná činnost:

Tematické weby

Košík