PhDr. Jan Koura, Ph.D.

Zařazení:
Oddělení globálních konfliktů a jejich důsledků, Pracovní skupina pro studium studené války

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
koura@usd.cas.cz

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Dlouhodobé zahraniční pobyty a stáže:

Zahraniční krátkodobé výzkumné pobyty:

Granty a stipendia:

Členství v odborných grémiích a radách:

Ocenění:

Monografie:

WOS studie:

Kolektivní monografie:

Kapitoly v kolektivních monografií:

Recenzované studie:

Ostatní publikace:

Mezinárodní konference, workshopy a zahraniční přednášky:

Vystoupení na letních školách a kongresech:

Tematické weby

Košík