Mgr. et Mgr. Zdenko Maršálek, Ph.D.

Zařazení:
Oddělení globálních konfliktů a jejich důsledků, Pracovní skupina pro dějiny menšin

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
marsalek@usd.cas.cz

Telefon:
257 286 373

Odborná praxe:

Specializace:

Odborná činnost

Účast v grantových a výzkumných projektech

Elektronické databáze:

Publikace a kapitoly v publikacích, edice

Studie, odborné články, články v konferenčních sbornících

Další odborná činnost

účast na vědeckých konferencích a seminářích a jejich organizace, odborné posudky pro státní orgány, popularizační přednášková činnost a odborné přednášky, výstavy, 2001–2002 člen redakční rady revue Historie a vojenství, překlady odborných a populárně-naučných publikací (nakladatelství Grada, Ottovo nakladatelství, Nakladatelství Lidové noviny, Naše vojsko), recenze a anotace v odborných periodikách a denním tisku (Historie a vojenství, Dějiny a současnost, Český časopis historický, Historický obzor, Lidové noviny, MfDnes, Soudobé dějiny), spolupráce s různými nakladatelstvími (posudky, lektorace, překlady, redakční práce), s Českou televizí a Českým rozhlasem, články v denním tisku a různých periodikách.

Tematické weby

Košík