Doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.

Zařazení:
Oddělení sociálních a kulturních dějin, Centrum orální historie

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
mucke@usd.cas.cz

Telefon:
257 286 358

Vzdělání:

Odborné zaměření:

Praxe a zaměstnání

Členství v odborných grémiích a redakčních radách:

Bibliografie:

Tematické weby

Košík