Doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.

Doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.

Zařazení:
Oddělení sociálních a kulturních dějin, Centrum orální historie, Pracovní skupina pro výzkum doby (post)covidové

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
mucke@usd.cas.cz

Telefon:
257 286 357

Vzdělání:

Odborné zaměření:

Praxe a zaměstnání

Členství v odborných grémiích a redakčních radách:

Zahraniční pobyty, stáže, stipendia (výběr od roku 2015):

Grantové a výzkumné projekty (výběr od roku 2015):

Monografie:

Ediční činnost:

Články a studie:

Recenze

 • Nad knihou Michala Pullmanna. [Michal Pullmann: Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu. Praha, Scriptorium 2011]. Dějiny – teorie – kritika 9, 2012, č. 2, s. 293–296
 • [Zdeněk Vašíček – Françoise Mayer: Minulost a současnost, paměť a dějiny. Brno – Praha, CDK – Triáda 2008] Český lid 97, 2010, č. 1, s. 106–107
 • „Stali se jeho obětí“ O Hitlerovi a jeho armádě [Omer BARTOV: Hitlerova armáda: Vojáci, nacisté a válka ve Třetí říši. Praha, Naše vojsko 2005]. Soudobé dějiny 14, 2007, č. 1, s. 147–153
 • O svůdné a klamavé Třetí říši. [REICHEL, Peter: Svůdný klam Třetí říše: Fascinující a násilná tvář fašismu. Praha, Argo 2004]. Soudobé dějiny 13, 2006, č. 1-2, s. 167–173
 • [Jiří HUTEČKA: Generál a jeho historikové. Robert E. Lee a americká historiografie. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2005] DaS 28, 2006, č. 3, s. 46–47
 • [Jaroslav ČECHURA – Jana ČECHUROVÁ (edds.): Korespondence Josefa Pekaře a Františka Teplého. Sborník Národního muzea v Praze. Řada A – Historie 58, 2004, č. 1, s. 1–36]. Muzejní a vlastivědná práce. Časopis společnosti přátel starožitností 43 (113), 2005, č. 3, s. 182–183
 • Jaké jsou sociální dějiny. [Jana ČECHUROVÁ – Jiří ŠTAIF (edds.): K novověkým sociálním dějinám českých zemí. VI. Sociální dějiny dnes. Praha, Karolinum 2004]. Časopis národního muzea, řada A – Historie 174, 2005, č. 1–2, s. 105–107

Konference a workshopy:

 • Mezinárodní kolokvium Revisiting the 1989 Event in Central Europe. Social margins, Writing Practises, New Archives pořádaného Vědeckým centrem v Paříži Polské akademie věd, pražským CeFReS, Centrem polské civilizace na Sorbonne-Université a Centrem francouzské civilizace a frankofonních studií na Varšavské univerzitě, 7. – 8. 6. 2019); příspěvek s názvem Thirty Years on Development of Oral History in the Context of Contemporary History Reserach and Archiving in Czech Republic
 • 50th Annual Convention Association for the Slavic, East European and Euroasian Studies (ASEEES), který se uskutečnil v Bostonu (MA, USA, 6. – 10. 12. 2018); příspěvkem na téma Tour Guiding in Socialist Czechoslovakia: Oral History Perspectives
 • 52nd Annual Oral History Association Meeting (Montreal, Kanada, 9. – 15. 10. 2018) s podtitulem Oral History in Our Challenging Times; poster s názvem Through Students Velvet Revolutions and Beyond: A Case Study from Using the Longitudinal Perspectives in Oral History Projects (prezentace s Miroslavem Vaňkem a Lenkou Krátkou)
 • XX. International Oral History Conference s názvem Memory and Narration, která byla pořádána University of Jyväskylä a International Oral History Association (Jyväskylä, Finsko, 18. – 22. 6. 2018); příspěvek s názvem From Memory Towards History or How Can Oral History to Contribute to Contemporary History of Travelling and Tourism? A Czech Research Perspective
 • XI. sjezd českých historiků pořádaný Katedrou historie FF UP a Sdružením historiků ČR (Olomouc, 13. – 15. 9. 2017); příspěvek s názvem Teorie a praxe orální historie ve výzkumu soudobých dějin cestování a cestovního ruchu
 • Mezinárodní workshop s názvem Crossing the Iron Curtain: Tourism and Travelling in the Cold War, který byl uspořádán na School of Historical Studies, University of Amsterdam (Amsterdam, 7. – 8. 4. 2017); příspěvek s názvem Short Insight to Czechoslovak Politics Towards Western Incoming Tourism to Czechoslovakia Between 1945 and 1989: Remarks about Actors, Trends and Historical Periodization.
 • Mezinárodní workshop s názvem The Faces and Transformations of Travelling and Tourism in Central and Eastern Europe in the Cold War era (1945–1989) pořádaný ÚSD AV ČR v.v.i. (Praha, 16. – 17. 3. 2017); příspěvek s názvem Changes and Trends in Czechoslovak Politics of Travelling/Tourism
 • 11th European Social Science History Conference (ESSHC) pořádaná International Institute of Social History (IISH), Royal Netherlands Academy of Arts & Science – Amsterdam, Nizozemí na půdě University of Valencia (Valencia, Španělsko, 30.3.–2. 4. 2016), příspěvek s názvem Passing through the Iron Curtain and Beyond… Metamorphosis of Czech Abroad Travelling and Tourism Experience Before and After 1989 in Oral History Perspective
 • 19th International Oral History Conference s podtitulem Speaking, Listening, Interpreting: the critical engagements of Oral History (Bangalore, Indie, 27. 6. – 1. 7. 2016) pořádaná International Oral History Association, Oral History Association of India a Srishti Institute of Art, Design and Technology, příspěvek s názvem Welcome to the Heart of Europe? History and Memory of Incoming Travels and Tourism to Czechoslovakia/Czech Republic Before and After 1989
 • 50th Annual Meeting s názvem OHA@50: Traditions, Transitions And Technologies From the Field pořádaný Oral History Association (Long Beach, California, USA, 12.–16. 10. 2016), příspěvek s názvem Once Upon Time on the West… Czech Abroad Travelling through Iron Curtain Before Velvet Revolution (and After) in Oral History Perspective
 • 49th Annual Meeting s názvem Stories of Social Change and Social Justice pořádaný Oral History Association (Tampa, Florida, USA, 14.–18. 10. 2015), příspěvek s názvem Time for Holidays and Vacation. The Value of Tourism in Czech Society after 1968
 • Mezinárodní konference s názvem Oral History in Central-Eastern Europe: Current Research Areas, Challenges and Specificity pořádaná University of Lodz, Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, European Network Remembrance and Solidarity a Polish Oral History Association (Lodz, Polsko, 17.–18. 9. 2015), příspěvek s názvem Czech Dream or Towards See, Tourism and Shopping. History of Abroad Traveling after 1989 via Perspective of Oral History
 • 22nd International Congress of Historical Sciences pořádaný Association of Chinese Historians, Chinese Academy of Social Sciences a Shandong University (Jinan, Čína, 23.–29. 8. 2015); v rámci Evening Session  Change of Value – Value of Change: Transforming Societies in Global Perspective via Oral History referát s názvem Changing of Memory During and After Political Changes in Czechoslovakia
 • XXII. ročník Letní školy výchovy k občanství a evropanství pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd na téma Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi (Olomouc, 16.–19. 8. 2015) pořádanou Katedrou společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory MŠMT ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje a Olomouckého centra otevřeného vzdělávání, příspěvek s názvem Z dějin každodennosti a paměti vojáků druhého zahraničního odboje
 • IV. konference COHA s názvem Na hranicích mezi přítomností a minulostí: perspektivy orální historie“ v Ostravě, která byla vedle COHA zorganizována Katedrou historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity (Ostrava, 19. – 20. 3. 2015); příspěvek s názvem Český sen aneb Za mořem, turistikou a nákupy. Cesty do zahraničí po roce 1989 v orálně historické perspektivě; moderování panelu Orální historie: aktuální teoreticko-metodologické otázky a perspektivy
 • Winter School of Oral History pořádanou Center for Public History, Srishti School of Art nad Design (Bengalúru, Indie, 7. 1. – 20. 1. 2015); přednáška s názvem From Élites Research to Ordinary People. A short Analytical Outline of Czech Oral History Projects 1996 – 2015 (s Miroslavem Vaňkem); The Image of Other(s) : perception of foreigners in Czech society from 1968 to present; účastník panelové diskuze Boundaries and Narratives s příspěvkem na téma Short Historical Outline about Dissolution of Czechoslovakia
 • 18th International Oral History Conferences s podtitulem Power and Democracy. The Many Voices of Oral History (Barcelona, Španělsko, 9.-12. 7. 2014) pořádaná International Oral History Association, Universitat de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Memorial democratic, HAFO Ajuntament de Barcelona, příspěvek s názvem Time to Leisure…? Perception of Free Time in Oral History Interviews with Narrators from Contemporary Czech Society
 • 15th Annual Czech Studies Workshop pořádeného University of North Carolina at Chappel Hill (Chappel Hill, North Carolina, USA, 11.-12. 4. 2014), příspěvek s názvem ‘Friends and “Friends’: Images of “Others” in Czech Society from 1968 to the Present
 • 4. výroční konference Centra vizuální historie Malach pořádané Matematicko-fyzikální fakultou UK v Praze (Praha, 27. 1. 2014), příspěvek s názvem Nástin vývoje české orální historie (1989–2014) z historické perspektivy
 • 47th Annual Meeting s názvem Hidden Stories, Contested Truths. The Craft of Oral Historypořádaný Oral History Association (Oklahoma City, Oklahoma, USA, 9.–13. 10. 2013), příspěvek s názvem Police Stories and Czech Police and Security Forces Members through the Eyes of Oral History Research
 • XX. ročník Letní školy výchovy k občanství a evropanství pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd na téma Společensko-vědní aspekty „vyrovnávání se s minulostí“ (Olomouc, 19.–21. 8. 2013) pořádanou Katedrou společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory MŠMT ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje a Olomouckého centra otevřeného vzdělávání, příspěvek s názvemČeskoslovenské odboje v letech 1914–1989
 • Třetí výroční konference COHA s názvem Teoretické a metodologické aspekty orální historiepořádaná Českou asociací orální historie, Univerzitou Pardubice, Východočeským muzeem v Pardubicích, Statutárním městem Pardubice a fakultou humanitních studií UK v Praze (Pardubice, 21. – 22. 3. 2013), příspěvek s názvem Od příslušníků k policistům… Životní příběhy příslušníků silových složek z let tzv. normalizace a transformace očima orální historie
 • Konference Hranice jako bariéra (Praha, 5. 12. 2012) pořádaná Francouzským ústavem pro výzkum ve společenských vědách (CeFReS), příspěvek s názvem Na Východ či na Západ? Čs. cestovní ruch let 1945–1989 a jeho hranice
 • 17th International Oral History Conference s podtitulem The Challenges of Oral History in the 21st Century: Diversity, Inequality and Identity Construction / Los Retos de la historia oral en el S. XXI. Diversidades, Desigualdades y la construcción de identidades (Buenos Aires, Argentina, 4.–7. 9. 2012) pořádaná International Oral History Association, AHORA, RELAHO, Patrimonio e Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires a Universidad de Buenos Aires, příspěvek s názvem Cold War Heritage Transformed…?! Or The Image of West In Memory of Czech (Czechoslovak) Society from 1970s till late 1990s
 • XI. setkání historiků a příznivců orální historie na téma Metoda orální historie ve výzkumu soudobých dějin (Sovinec, 7. – 9. 6. 2012) pořádaného COHA, COH ÚSD AV ČR v Praze, FHS UK v Praze a Archivem UP v Olomouci, příspěvek s názvem Západ na obzoru…?! Nástin proměn obrazu Západu a západních zemí v paměti české společnosti od sedmdesátých let do současnosti aneb Pokus o rámcovou analýzu prostřednictvím orální historie
 • 9th European Social Science History Conference (ESSHC) pořádaná International Institute of Social History (IISH), Royal Netherlands Academy of Arts & Science – Amsterdam, Nizozemí na půdě University of Glasgow (Glasgow, Velká Británie, 11.–16. 4. 2012), příspěvek s názvemLooking for Roots of Oral History in Czech Republic: A Short Analytical Outline of Czech Oral History Projects 1996–2011
 • 45th Annual Meeting s názvem Memories of Conflict and Disaster: Oral History and the Politics of Truth, Trauma, and Reconciliation pořádaný Oral History Association (Denver, Colorado, USA, 12.–16. 10. 2011), příspěvek s názvem Fifteen Years On: A Short Analytical Outline of Czech Oral History Projects (1996-2011)
 • Odborný seminář Komise regionální historie Moravy a Slezska Asociace muzeí a galerií ČR (Šumperk, 6.–7. 10. 2011), příspěvek s názvem Malá skica z dějin orální historie aneb Orální historické projekty realizované USD AV ČR 1996-2011
 • X. sjezd českých historiků (Ostrava, 14 – 16. 9. 2011) pořádaného Katedrou historie FF OU, Centrem pro hospodářské a sociální dějiny FF OU a Sdružením historiků ČR, Sekce B: Moderní a soudobé dějiny v odborné a mediální interpretaci, příspěvek s názvem Po stopách orální historie… Orálně historické projekty realizované v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v historické retrospektivě
 • XVIII. ročník Letní školy výchovy k občanství a evropanství pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd na téma Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny ve výchově k občanství (Olomouc, 21.–24. 8. 2011) pořádanou Katedrou společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory MŠMT ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje a Olomouckého centra otevřeného vzdělávání, příspěvek s názvem Cestování a cestovní ruch v Československu v letech 1945–1989
 • X. setkání historiků a příznivců orální historie na téma Metoda orální historie ve výzkumu soudobých dějin (Sovinec, 2 – 5. 6. 2011) pořádaného COHA, COH ÚSD AV ČR v Praze, FHS UK v Praze a Archivem UP v Olomouci, příspěvek s názvem Je tomu již 17 let…? Malý průzkum (z) dějin orální historie spojené s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR
 • Druhá výroční konference COHA s názvem Říká se… aneb Teoretické, metodologické a didaktické aspekty orální historie pořádaná Českou asociací orální historie, Střediskem orální historie při Katedře historie Pedagogické fakulty ZČU v Plzni a Centrem orální historie ÚSD AV ČR v Praze (Nečtiny u Plzně, 16. – 18. 3. 2011), příspěvek s názvem Je tomu již patnáct let… Orálně historické projekty realizované v ÚSD AV ČR v historické retrospektivě
 • 16th International Oral History Conference s podtitulem Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning / Entre el Pasado y el Futuro: Comprensión de la Historia y Memoria Oral(Praha, Česká republika, 7.–11. 7. 2010) pořádaná International Oral History Association, Českou asociací orální historie, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. a Fakultou humanitních studií UK v Praze, příspěvek v panelu s názvem I was Five in 1989… Personal Analisys and Construction of Generation Memory (spoluvystupování s Hanou Zimmerhaklovou, Petrou Tejnorovou, Martinou Musilovou, Petrem Vančurou, Josefem Maděrou, Jakubem Gottwaldem a předsedajícím Miroslavem Vaňkem)
 • Kolokvium Přes pevnou hráz socialismu. Možnosti překročení státní hranice na Západ v letech 1948–1989 pořádané Střediskem orální historie při Katedře historie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (Plzeň, 29.4.2010), spoluvystupování s Miroslavem Vaňkem s příspěvkem Orální historie a výuka dějepisu
 • 8th European Social Science History Conference (ESSHC) pořádaná International Institute of Social History (IISH), Royal Netherlands Academy of Arts & Science – Amsterdam, Nizozemí na půdě Bijloke Site (Ghent, Belgie, 13.–16. 4. 2010), příspěvek s názvem Personal History or I was Five in 1989… An analysis of the Construction of Generation Memory and Identity(spoluvystupování s Hanou Zimmerhaklovou)
 • Mezinárodní konference Příběh je základ… a lidé příběhy potřebují aneb teoretické a praktické aspekty orální historie pořádaná Českou asociací orální historie, Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a Centrem orální historie ÚSD AV ČR v Praze (České Budějovice, 19. a 20. 11. 2009), spoluvystupování s Hanou Zimmerhaklovou s příspěvkem Osobní anamnéza aneb V roce 1989 mi bylo pět let… Sonda do utváření generační paměti a identity
 • Konference Škola v dějinách – Dějiny ve škole pořádaná na půdě Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze (Praha, 15. 10. 2009), spoluvystupování s Miroslavem Vaňkem s příspěvkem Škola v orální historii – orální historie ve škole. Orální historie a výuka dějepisu
 • VIII. setkání historiků a příznivců orální historie na téma Metoda orální historie ve výzkumu soudobých dějin (Sovinec, 18.-20. 6. 2009) pořádaného COHA, ÚSD AV ČR v Praze, FHS UK v Praze a Archivem UP v Olomouci, organizace, spoluvystupování s Hanou ZImmerhaklovou s příspěvkem Osobní anamnéza aneb V roce 1989 mi bylo pět let…
 • Mezinárodní workshop na téma Terrains croisés et historie orale pořádaná na půdě Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CeFReS, Praha, 23. 4. 2009) ve spolupráci s Českou asociací orální historie, Centrem orální historie ÚSD AV ČR v.v.i. a Centre d´études de mondes russe, caucasien et centre-européen (EHESS), příspěvek s názvem We lived in socialisms: presentation of prospect European project
 • Mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků České, slovenské a československé dějiny 20. století IV pořádaná Historickým ústavem Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Katedrou histórie Fakulty humanitních vied Univerzity Mateje Bela v Bánské Bystrici (Hradec Králové 25.-26. 3. 2009), příspěvek s názvem „S těžkým srdcem jsme odevzdávali svoje zbraně…“ aneb Události Mnichova 1938 a 15. března 1939 v paměti vojáků čs. zahraničního odboje
 • Mezinárodní vědecké setkání na téma 70 Jahre Münchner Abkommen s podititulem die Ereignisse im Grenzgebiet Mitteldeutschlands / Westböhmens im Herbst 1938 (Greiz, Německo, 15.-16. 11. 2008) spoluorganizovanou Dialog mit Böhmen e.V., Landeszentrale für politische Bildung Thüringen, TU Chemnitz, Euregio Egrensis AG Sachsen/Thüringen a Thüringischen Staats-archiv Greiz, příspěvek s názvem So called Complex of Munich and their Memory Contours in 20th Century
 • 15th International Oral History Conference s podtitulem Oral History – A Dialogue with our Times (Guadalajara, Mexico, 23.-26. 9. 2008) pořádanou International Oral History Association, Mexican Oral History Association, Universidad de Guadalajara a Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, příspěvek s názvem „What did you know about living behind the Iron Curtain…?“ or the Image of West in Memory of Czechoslovak „Working Class“ and „Working Inteligensia Class“ from 1970s and 1980s
 • VII. setkání historiků a příznivců orální historie na téma Metoda orální historie ve výzkumu soudobých dějin (Sovinec, 12.–14. 6. 2008) pořádaného COHA, ÚSD AV ČR v Praze, FHS UK v Praze a Archivem UP v Olomouci, organizace a příspěvek s názvem Obraz cizinců a cizích zemí v paměti dělníků a příslušníků inteligence Československa období tzv. normalizace
 • Mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků České, slovenské a československé dějiny 20. století III pořádaná Historickým ústavem Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Katedrou histórie Fakulty humanitních vied Univerzity Mateje Bela v Bánské Bystrici (Hradec Králové 26.–27. 3. 2008), příspěvek s názvem „Ten 21. srpen si s sebou dodnes nesu…“ aneb Obraz cizinců a cizích zemí v paměti příslušníků inteligence v Československu 70. a 80. let 20. století
 • 7th European Social Science History Conference (ESSHC) pořádaná International Institute of Social History (IISH), Royal Netherlands Academy of Arts & Science – Amsterdam, Nizozemí na půdě University of Lisbon, Faculty of Letters – Lisabon, Portugalsko (Lisabon, 26. 2. – 1. 3. 2008), příspěvek s názvem „Living under Freedom is More Difficult…“ or the Image of Foreigners and Foreign Countries in Memory of „Working Inteligensia Class“ in Czechoslovakia in 1970s and 1980s
 • Mezinárodní seminář Interakce národnostních kultur – teoretické a metodologické přístupy pořádaný Slezským ústavem Slezského zemského muzea v Opavě a Ústavem veřejné zprávy a regionální politiky FPF Slezské univerzity v Opavě (Opava, 25.–26. 10. 2007), příspěvek s názvem Orální historie a její současné trendy
 • Teoreticko-metodologický seminář Jak (ne)bádat o komunismu pořádaný ÚSD AV ČR v.v.i. (Praha, 5. 10. 2007), spoluvystupování s Hanou Pelikánovou s příspěvkem Dělníci a inteligence v období tzv. normalizace očima (a ušima) orální historie. Dílčí sonda do probíhajícího projektu.
 • Mezinárodní interdisciplinární workshop na téma Oral History of Communism v rámci IV. ročníku Goat Milk Festival of Memories (Bela Rechka – Bulharsko, 24.–26. 5. 2007), spoupořadatelství a spoluvystupování s Miroslavem Vaňkem, Hanou Pelikánovou, Jitkou Svobodovou, Petrou Chrenkovou, Danielou Kolevou a Dianou Ivanovou
 • Seminář grantového projektu Naratívna každodenosť v k ontextě historických zlomov v Česku(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnotpořádaný Ústavem etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave (Bratislava 27. a 28. 9. 2006), příspěvek s názvem Specifika francouzské oral history
 • Mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků České, slovenské a československé dějiny 20. století II pořádaná Fakultou humanitních studií Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Katedrou histórie Fakulty humanitních vied Univerzity Mateje Bela v Bánské Bystrici (Hradec Králové 7.–8. 3. 2007), příspěvek s názvem „Pane generále, Vy jste to byl“ aneb Obraz velitelů v paměti vojáků čs. zahraničního odboje
 • Mezinárodní konference Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. stoletípořádaná Ústavem českých dějin FF UK v Praze a Archivem hl. m. Prahy (Praha, 25.–27. 10. 2006), příspěvek s názvem „Zahyneš v letadle jako hrdina a Eda ti bude za to vděčný.“ Hrdinství, zbabělost a paměť vojáků druhého čs. zahraničního odboje
 • Sympozium O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR (Praha, 31. 1. a 1. 2. 2006), příspěvek s názvem „Je zde nebezpečí jednostranného pohledu…“ aneb Místo vzpomínkových prací vojáků druhého zahraničního odboje v české historiografii
 • Seminář grantového projektu Zachráněni na ostrově. Kapitoly ze života čs. emigrace ve Velké Británii za 2. světové války (Praha, 8. 12. 2005), příspěvek s názvem „Tihle lidé, pro Čecha poněkud neuvěřitelní“. Obraz života Velké Británie ve světle vzpomínkových prací vojáků čs. zahraničního odboje
 • IV. setkání historiků a příznivců orální historie na téma Orální historie a její interdisciplinární využití (Sovinec, 16.–18.6. 2005) pořádaná ÚSD AV ČR v Praze, Archivem UP v Olomouci a FHS UK v Praze, příspěvek s názvem Jak vyprávět o časech válečných? Životní příběhy vojáků 2. čs. zahraničního odboje
 • Mezinárodní konference pořádaná ÚSD AV ČR a Národním archivem v Praze s názvem „Československo 1945 – na rozhraní epoch nesvobody“ (Praha, 24. a 25. 5. 2005), příspěvek s názvem: „Den, na který jsme více než pět let čekali …“ Návraty roku 1945 v paměti vojáků čs. zahraniční armády.
 • Studentská vědecká konference 2003, katederní kolo na KH FF UP v Olomouci, příspěvek s názvem: „Mnichov“. Události roku 1938 v pamětech příslušníků čs. zahraniční armády.
 • Studentská vědecká konference 2002, katederní kolo na KH FF UP v Olomouci, příspěvek s názvem: Francie 1939-1940 očima vojáků druhého čs. zahraničního odboje.

 

Tematické weby

Košík