Doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.

Doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.

Zařazení:
I. Politika, instituce, moc

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

E-mail:
mucke@usd.cas.cz

CV in English

Vzdělání:

Odborné zaměření:

Praxe a zaměstnání

Členství v odborných grémiích a redakčních radách:

Zahraniční pobyty, stáže, stipendia (výběr od roku 2015):

Grantové a výzkumné projekty (výběr od roku 2015):

Monografie:

Ediční činnost:

Články a studie:

Konference a workshopy (výběr od r. 2015):

Výstavy a popularizační projekty:

 

Tematické weby

Košík