M.A. Veronika Pehe, Ph.D.

Zařazení:
Oddělení dějin idejí a konceptů, Pracovní skupina pro dějiny post-socialismu

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
pehe@usd.cas.cz

Vzdělání

Praxe a zaměstnání

Badatelské zaměření

Studijní pobyty a stáže

Výzkumné projekty

Bibliografie

Články a studie

Recenze a další

 

Tematické weby

Košík