MA, MPhil Petr Roubal, Ph.D.

MA, MPhil Petr Roubal, Ph.D.

Zařazení:
Oddělení politických dějin, Pracovní skupina pro dějiny pozdně socialistické a postsocialistické transformace, Pracovní skupina pro urbánní dějiny

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

E-mail:
roubal@usd.cas.cz

Telefon:
221 990 632

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Grantové a výzkumné projekty:

Zahraniční pobyty, stáže, stipendia:

Členství v institucích a komisích:

Monografie:

Články a studie:

Tematické weby

Košík