MA, MPhil Petr Roubal, Ph.D.

Zařazení:
Oddělení politických dějin, Pracovní skupina pro dějiny parlamentarismu, Pracovní skupina pro dějiny post-socialismu, Pracovní skupina pro urbánní dějiny

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

E-mail:
roubal@usd.cas.cz

Telefon:
221 990 632

Odborné curriculum:

Badatelské zaměření:

Osobní výběrová bibliografie:

Monografie a redigované práce:

Výběr odborných článků:

Osobní stránky na academia.edu

Tematické weby

Košík