Mgr. Petra Schindler-Wisten, Ph.D.

Mgr. Petra Schindler-Wisten, Ph.D.

Zařazení:
II. Člověk, identita, prostor

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
schindler@usd.cas.cz

Telefon:
257 286 358

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Praxe a zaměstnání:

Členství v institucích:

Grantové a výzkumné projekty:

Monografie:

Články a studie:

Recenze, zprávy:

  • [SALNER, P.; VRZGULOVÁ, M.: Dvojrozhovor. O pamäti, etnológii a meste. Bratislava, 2020. 255 s.]. Český lid, Etnologický časopis. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 108, č. 4 (2021), s. 518-520.
  • Selbstorganisation im Sozialismus. Das Rote Kreuz in Polen und der Tschechoslowakei 1945–1989. [Self-organization in Socialism.The Red Cross in Poland and Czechoslovakia 1945–1989.][HACHMEISTER, M.: SelbstorganisationimSozialismus. Das Rote Kreuz in Polenund der Tschechoslowakei 1945–1989. Göttingen, 2019. 286 s.]. Historische Zeitschrift. Roč. 311, č. 3 (2020), s. 852-853.
  • Hachmeister, M.: Selbstorganisation im Sozialismus. Das Rote Kreuz in Polen und der Tschechoslowakei 1945–1989. In: Historische Zeitschrift. Roč. 311, č. 3 (2020), s. 852-853.
  • Nenápadné půvaby socialistické módy. In: Soudobé dějiny 2019/4, s. 618-622.
  • Zpráva o projektu – Studentská́ generace roku 1989 v časosběrné perspektivě. Životopisná interviews po dvaceti letech In: MEMO, časopis pro orální historii Plzeň 2019/2 s. 123-124.
  • Volf, D.: Über Riesen und Zwerge. Tschechoslowakische Amerika- und Sowjetunionbilder 1948–1989. Göttingen, 2017. 393 s. H-Soz-u-Kult. -, 05. 11. 2018 (2018).
  • Hamersky, H.: Gegenansichten. Fotografien zur politischen und kulturellen Opposition in Osteuropa 1956-1989. Bohemia. Roč. 46, – (2005), s. 522-524.

Konference:

Semináře, workshopy:

Tematické weby

Košík