Doc. Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.

Doc. Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.

Zařazení:
Oddělení politických dějin, Pracovní skupina pro dějiny pozdně socialistické a postsocialistické transformace, Pracovní skupina pro soudobé environmentální dějiny, Pracovní skupina pro urbánní dějiny

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

E-mail:
spurny@usd.cas.cz

Telefon:
221 990 633, 775 683 858

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Zahraniční pobyty, stáže, stipendia:

Grantové a výzkumné projekty:

Monografie:

Ediční činnost:

Články a studie:

Tematické weby

Košík