Mgr. Martin Štefek, Ph.D.

Zařazení:
I. Politika, instituce, moc

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

E-mail:
stefek@usd.cas.cz

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Zahraniční pobyty:

Grantové a výzkumné projekty:

Výběr z publikační činnosti:

Monografie:

Články, studie:

Tematické weby

Košík