PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.

Zařazení:
Oddělení globálních konfliktů a jejich důsledků, Pracovní skupina pro dějiny československé společnosti, Pracovní skupina pro dějiny paměti, Pracovní skupina pro studium studené války

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
tuma@usd.cas.cz

Telefon:
257 286 344

Odborné curriculum:

Badatelské zaměření:

Výzkumné projekty (udělené granty):

Pedagogická činnost:

Členství ve vědeckých, redakčních radách, komisích:

Výběrová bibliografie:

1/ v oboru byzantských  a medievistických studií

a/ knihy

b/ články v recenzovaných časopisech a sbornících

c/ Recenze (většinou v časopise Byzantinoslavica), komentáře a úvodní studie k vydání byzantských autorů v českých překladech, články v popularizačních časopisech

2/ v oboru soudobých dějin

a/ knihy

b/ články v recenzovaných časopisech a sbornících

c/ editované publikace

d/ recenze (především v časopise Soudobé dějiny), zprávy, články v denním tisku atd.

Tematické weby

Košík