Město jako laboratoř změny: 3. fórum Strategie AV21

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i., pořádá 21. září 2023 další pracovní setkání části programu Strategie AV21, která se zabývá sociálními, uměleckými, intelektuálními a politickými aspekty dějin měst i jejich současnými klimatickými a ekonomickými výzvami. Při celodenní akci si badatelé z několika oborů navzájem představí výsledky letošních výzkumů. Účast prosím potvrďte na e-mailu lencesova@usd.cas.cz.

Program akce

9:30 Úvod

9:30–11:00: Panel 1: Klima jako věda, klima jako moc

11:15–12:45: Panel 2: Městský prostor mezi tradicí a globalizací

Oběd

 

13:15–14:45: Panel 3: Kontrola, disciplinace, únik

15:00–16:15: Panel 4: Město jako umělecká scéna i předmět

Program ke stažení naleznete zde.

Akce se koná s podporou Strategie AV21, program č. 23 „Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život“.

 

Tematické weby

Košík