Adéla Gjuričová se stala novou ředitelkou ÚSD AV ČR

Novou ředitelkou Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., se stala PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D. Na pětileté funkční období ji jmenovala předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová. Adéla Gjuričová se funkce ujala 1. listopadu 2023 a stala se tak první ředitelkou v historii ústavu. Zástupci ředitelky se stali Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D. a Mgr. Martin Štefek, Ph.D.

„Tuto velkou výzvu jsem se rozhodla přijmout, neboť mám důvěru v naši instituci, její zaměstnance a zaměstnankyně i poslání naší práce. Udělám maximum pro to, abychom společně prokázali smysl seriózního historického bádání v dnešní době. Ta sice čelí mnoha novým jevům a hrozbám, avšak bez pochopení jejich historických kořenů na ně nedokáže adekvátně reagovat,“ uvedla ke svému jmenování Adéla Gjuričová.

Nová ředitelka byla jmenována na doporučení Rady Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., která na pozici vypsala otevřené výběrové řízení.

PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D. vystudovala na Univerzitě Karlově, kde získala titul Ph.D. v oboru politologie na Institutu politologických studií FSV UK. Od roku 2004 působí jako vědecká pracovnice Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, pět let zde vedla Oddělení politických dějin a od roku 2021 pracovní skupinu pro dějiny parlamentarismu. Dva roky (2022–2023) také působila v pozici předsedkyně Rady pracoviště. Od roku 2022 je členkou Rady pro výzkum, vývoj a inovace Vlády ČR (RVVI), kde předsedá pracovní skupině Lidé ve vědě. Vedla také několik výzkumných projektů včetně mezinárodních, v současné době je koordinátorkou The European Information and Research Network on Parliamentary History (EuParl.net) a programu Strategie AV21 Město jako laboratoř změny; Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život. Je rovněž externí vyučující na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Adéla Gjuričová je autorkou či spoluautorkou několika monografií, edic a mnoha odborných studií a článků. Soustředí se zejména na politické a sociální dějiny pozdního státního socialismu a postkomunistické transformace.

Tematické weby

Košík