Čestné uznání Grantové agentury ČR pro Jiřího Suka

Náš dlouholetý vědecký pracovník PhDr. Jiří Suk, Ph.D., DSc. obdržel od předsedy Grantové agentury České republiky (GA ČR) prof. Petra Baldriana čestné uznání za vynikající výsledky projektu Český levicový exil 1968–1989 řešeného s podporou Grantové agentury ČR. Srdečně gratulujeme!

Na řešení projektu za Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., spolupracovali také Mgr. Kristina Andělová, Ph.D. a Mgr. Tomáš Zahradníček, Ph.D.

Čestné uznání Grantové agentury ČR je ročně udělováno pouze deseti řešitelům projektů financovaných GA ČR, a to dvěma z každé z podporovaných oblastí výzkumu.

Tematické weby

Košík