CfP: Konference: Archivy, moc, politika

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Národní archiv ČR a Katedra archivnictví a pomocných věd historických FF UJEP v Ústí nad Labem si dovolují pozvat k účasti na konferenci nazvané „Archivy, moc, politika“, která se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu 2022 od 9 hodin.

Dějiny archivnictví se u nás doposud soustřeďují zejména na osudy jednotlivých archivů, biografie významných archivářů, vývoj archivní legislativy a organizace. Jen málokdy se ale dotýkají vzájemného vztahu archivů a politiky, resp. archivů a moci. Jedná se přitom o téma, kterému je v archivně-historiografickém výzkumu diskursu sousedních zemí (Německo, Polsko) věnována značná pozornost. S archivy úzce souvisí už od jejich starověkých počátků a v různých, přirozeně se měnících podobách je provází dodnes. Konference s uvedeným názvem připravovaná ve spolupráci Národního archivu, Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. a Katedry archivnictví a pomocných věd historických FF UJEP v Ústí nad Labem si klade za cíl učinit alespoň první krok k nápravě této absence a obrátit pozornost odborné veřejnosti k motivům, které byly z vícero důvodů (i o nich by stálo za to diskutovat) odsouvány do pozadí.

Obecný rámec příspěvků by měl vycházet z úvah o tom, jaké mají archivy jako určitý typ instituce sepětí, korelaci s držiteli moci, co pro ně archivy znamenají, v čem jim slouží a co od nich očekávají. V tomto kontextu lze vymezit několik tematických oblastí:

Konkrétní část konference by se měla věnovat vývoji vztahu mezi archivy, mocí a politikou v českém prostředí, nanejvýš v blízkém horizontu střední Evropy (Slovensko, Rakousko, Polsko, Německo). Ačkoliv rozhodně nechceme předem vylučovat témata ze starší doby (vznik a fungování Korunního archivu, archivu České dvorské kanceláře, Guberniálního či Místodržitelského archivu, archivy a archiváři v národnostních střetech 19. a počátku 20. století), předpokládáme, že jádrem setkání budou příspěvky zabývající se dobou pozdější. V ní se poměrně jasně rýsuje řada témat:

Přivítáme samozřejmě i příspěvky na další témata, která by se eventuálním jiným způsobem dotýkala vztahu archivů, moci a politiky. Názvy a abstrakty svých zamýšlených příspěvků prosíme posílejte do 30. září 2022 na adresu Jan.Kahuda@nacr.cz.

Na Vaši účast se těší organizátoři konference

Mgr. Jan Dobeš, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Mgr. Jan Kahuda, Ph.D., Národní archiv ČR
Mgr. Tomáš Velička, Ph.D., Filozofická fakulta UJEP Ústí nad Labem

Tematické weby

Košík