CfP: Orální historie ve 21. století: rozhovor a jeho budoucnost

Česká asociace orální historie ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., pořádají 9. mezinárodní konferenci COHA s názvem „Orální historie ve 21. století: rozhovor a jeho budoucnost“. Konference se uskuteční ve dnech 19.–20. 9. 2024 v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Přijímáme příspěvky zejména z těchto tematických oblastí:

Vítáme především (nikoliv však výlučně) interdisciplinárně laděné příspěvky s teoretickou, metodologickou, etickou nebo praktickou reflexí kvalitativních výzkumů kombinujících metodu rozhovoru s moderními technologiemi, obdobně jako výstupy z právě probíhajících nebo již ukončených studentských výzkumů a projektů využívajících metodu orální historie.

Organizační pokyny:

Přijímáme příspěvky v délce 15–20 minut v českém/slovenském nebo anglickém jazyce; konferenční poplatek 600 Kč (pro členy COHA 400 Kč); abstrakty příspěvků v rozsahu 180–200 slov, zasílejte do 16. června 2024 prostřednictvím online formuláře; o případném přijetí/nepřijetí příspěvku budete informováni nejpozději do konce června; vybrané příspěvky budou publikovány v odborných recenzovaných časopisech.

Organizační výbor:

Jiří Hlaváček, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.; Marie Barešová, Národní filmový archiv; Jana Wohlmuth Markupová, Fakulta humanitních studií UK; Jindřich Kolda, Filozofická fakulta UHK.

 

Tematické weby

Košík