Čísla časopisu Soudobé dějiny z 90. let jsou nyní dostupná online

Pro širokou čtenářskou obec jsme nově zpřístupnili PDF skeny celých čísel Soudobých dějin z let 1993–1999 (roč. 1–6). Najdete je v sekci „Archiv“ na webových stránkách časopisu (https://sd.usd.cas.cz/archive.php).

Tematické weby

Košík