Den otevřených dveří

Ústav pro soudobé dějiny zve ve čtvrtek 10. listopadu 2016 na den otevřených dveří, který je pořádán v rámci vědeckého festivalu Týden vědy a techniky Akademie věd ČR.

Návštěvníkům nabízíme od 10 do 16 hodin exkurzi s prohlídkou jednotlivých pracovišť a archivních sbírek ústavu a od 11 hodin také přednášku Cestou necestou…, kterou prosloví pracovník Centra orální historie dr. Pavel Mücke.

Přednáška se zaměří na proměny českého cestování do zahraničí před rokem 1989 a po něm v historické perspektivě. Cílem je představit základní dobové reálie a rámce, které provázely cestování z předlistopadového Československa do zahraničí ve srovnání s obdobím po roce 1989.Pozornost bude věnována zejména individuální perspektivě vnímání této problematiky na příkladu využití metody orální historie a dalších vzpomínkových pramenů (memoáry, ego dokumenty apod.).

Vzhledem k omezené kapacitě objektu je třeba exkurzi i účast na přednášce předem rezervovat u Mgr. Jiřího Hlaváčka (257 286 359, hlavacek@usd.cas.cz).

Tematické weby

Košík