Fellowship Josefa Dobrovského

The English version is available HERE.

Podpora je určena pro zahraniční badatele a badatelky, kteří pro svou vědeckou práci potřebují studovat v České republice zdejší historické, kulturní, umělecké, jazykové, geografické či přírodní reálie. Studijní pobyt trvá od 15 do 45 dnů. Ze stipendia lze hradit stravné, ubytování, místní dopravu a ostatní (vstupy do knihoven a archivů apod.). Podpora se nevztahuje na cestovní náklady do České republiky a zpět.

Výběr probíhá dvoukolově, nejdříve v rámci instituce, poté na úrovni Akademie věd ČR.

Své žádosti můžete zasílat do 22. října 2023 elektronicky na adresu: kratka@usd.cas.cz.

Nedílnou součást přihlášky tvoří:

Potřebné formuláře:

 

Tematické weby

Košík