Konference „Holocaust and its Aftermath from the Family Perspective“

Konference, jejíž program je k nahlédnutí níže, se uskuteční v Praze 15. a 16. března 2017.
Pokud byste se konference chtěli zúčastnit, zaregistrujte se prosím do 28. února 2017 na capkova@usd.cas.cz.

Soubor/y ke stažení:

Tematické weby

Košík