Konference 100 studentských (r)evolucí

Třicet let. Přesně tolik letos uplyne od sametové revoluce. Zatímco „velké dějiny“ roku 1989 jsou již historiky víceméně zpracovány, porevoluční životy těch, kdo listopadové události rozpoutali, jsou známy jen zřídka. Právě oni stojí v centru orálně historického projektu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Vysokoškolští studenti roku 1989 v časosběrné perspektivě. Životopisná vyprávění po dvaceti letech.

Co dnes dělají? Co si myslí o světě kolem sebe? A sehrála v tom nějakou roli osobní zkušenost ze sametové revoluce? Tyto a další otázky se pokusí zodpovědět (nejen) autoři připravované knihy Sto studentských (r)evolucí (Academia, listopad 2019), která navazuje na velmi úspěšnou knihu Sto studentských revolucí (Nakladatelství Lidové noviny 1999 a Karolinum 2019 – v tisku).

Konference se uskuteční v pátek 24. 5. od 9.00 v Knihovně Václava Havla (Ostrovní 13, Praha)

Program konference

1. panel: Rám výzkumu

V prvním bloku se vystupující zaměří na širší kontexty výzkumu vysokoškolských studentů: ve vztahu k jejich předchůdcům a formám jejich sebeprezentací, k normativnímu rámci, k časosběrné povaze orální historie a z toho plynoucích otázek v souvislosti s proměnami tazatelského týmu. Moderuje Jana Wohlmuth Markupová.

9:00 Zahájení (Miroslav Vaněk)

9:10 O dějinách a paměti studentů (a studentek) z časů „velkých“ událostí českých soudobých dějin (Pavel Mücke)

9:25 Vysoké školy v době mezi přestavbou a revolucí (Pavel Urbášek)

9:40 Proč studenti a proč napodruhé? Časosběrnost a orální historie (Miroslav Vaněk)

9:55 Jak naskočit do rozjetého vlaku? Tazatelské reflexe a metodologické aspekty výzkumu (Petra Schindler-Wisten)

10:10–10:30 diskuze

2. panel: Sametová revoluce jako symbolické centrum

Ve druhém bloku se referující pokusí pojmenovat různé spektrum významů, které sametová revoluce (se)hrála či stále hraje v životech jejích aktérů, a to ve třech rovinách: ve vztahu k sobě samým a případné další veřejné činnosti, v nazírání vlastního porevolučního mládí a mladé dospělosti v 90. letech a ve vztahu k sobě navzájem a ke generacím svých dětí a rodičů. Moderuje Petra Schindler-Wisten.

10:45 Variace revoluce (Jana Wohlmuth Markupová)

11:05 Zlatá devadesátá? (Veronika Pehe)

11:25 Generace (Miroslav Vaněk)

11:45–12:15 diskuze

3. panel: Diskuze s účastníky studentské stávky z listopadu 1989

Závěrečný blok (13:30–15:30) tvoří diskuze s účastníky studentské stávky z listopadu 1989, v níž Miroslav Vaněk pohovoří se Zdenou Kolečkovou (Ústí nad Labem), Tomášem Ctiborem (Praha) a Martinem Štainerem (Olomouc).

Konferenci pořádá Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a pracovištěm Orální historie – soudobé dějiny FHS UK. Akce se koná na základě podpory GA ČR 410/1714167S Studentská generace roku 1989 v časosběrné perspektivě. Životopisná interviews po dvaceti letech.

Pro účast na konferenci je nutná registrace prostřednictvím formuláře, který naleznete zde. Přímý přenos z konference bude možné sledovat na webu České televize. Sledujte událost také na našem facebooku.

Tematické weby

Košík