ZRUŠENO: Konferenční fórum „Včera, dnes a zítra: 30 let bádání o soudobých dějinách“

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k aktuální hygienicko-epidemiologické situaci související s výskytem nového typu koronaviru a dočasnému uzavření budovy Akademie věd na Národní v Praze pro odbornou i laickou veřejnost (podrobněji zde) jsme nuceni zrušit plánované konferenční fórum ,,Včera, dnes a zítra: 30 let bádání o soudobých dějinách“ (12.-13. 3. 2020), a to včetně čtvrtečního programu ve vile Lanna. Konference proběhne v náhradním termínu (pravděpodobně na konci září 2020). O novém datu konání Vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.

Michal Kopeček – Pavel Mücke – Miroslav Vaněk (za organizátory akce)

______________

Datum: 12. – 13. března 2020
Místo: Vila Lanna (V Sadech 1, Praha 6), Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1)
Organizátor: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Srdečně zveme na konferenční fórum (a tak trochu jinou konferenci) s názvem ,,Včera, dnes a zítra: 30 let bádání o soudobých dějinách“ zaměřené na reflexi vzniku, vývoje a budoucnosti oboru v Česku, střední Evropě a ve světě.

Konferenční fórum, které je pořádáno u příležitosti 30. výročí založení Ústavu pro soudobé dějiny, je pojímáno netradičně jako sled panelových diskusí s hlavním referátem, který nabídne širší vhled do tématu, včetně identifikace základních problémů k diskusi. Poté budou následovat doplňující příspěvky v podobě krátkých intervencí dalších odborníků. Každý panel uzavře všeobecná diskuse s účastí auditoria. Důraz je kladen zejména na otevřený diskusní charakter celé akce, jenž má přispět nejen k bilanci současného stavu oboru, ale i k nástinu výhledu do budoucna.

Upozorňujeme zájemce, že účast na čtvrtečním programu (pamětnická diskuse) ve Vile Lanna je z kapacitních důvodů určena pouze aktivním účastníkům konferenčního fóra a dále bývalým i současným (spolu)pracovníkům ústavu.

Páteční konferenční program v budově Akademie věd ČR (sály č. 205 a 206) je naopak otevřen široké odborné i laické veřejnosti. Na akci je nicméně nutná předchozí registrace prostřednictvím webového formuláře: https://1url.cz/mz1Fd.

Za organizátory konference Michal Kopeček a Pavel Mücke

PROGRAM KONFERENČNÍHO FÓRA

Čtvrtek 12. března, Vila Lanna (V Sadech 1, Praha 6)

Vstup do Vily Lanna bude umožněn od 16:00.

16:30–18:00 Minulost, současnost a budoucnost Ústavu pro soudobé dějiny (pamětnická diskuse)

Úvodní slovo: Miroslav Vaněk
Diskutující: Antonín Kostlán, Vilém Prečan, František Šmahel, Oldřich Tůma
Moderace: Matěj Spurný

18:00–21:00 raut

Pátek 13. března, Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1), sály č. 205 a 206

Registrace účastníků začne v 9:30.

10:00–11:50 Souboj paradigmat v soudobých dějinách po roce 1989

Key-note: Michal Kopeček – Doubravka Olšáková
Diskutující: Miloš Havelka, Ota Konrád, Denisa Nečasová, Michal Pullmann
Moderace: Hana Bortlová-Vondráková

11:5012:10 pauza na kávu

12:10–13:50 Tematické důrazy, metody a přístupy v soudobých dějinách

Key-note: Kateřina Čapková – Tomáš Vilímek
Diskutující: Marie Černá, Maciej Górny, Jakub Rákosník, Petr Roubal, Vít Smetana
Moderace: Radka Šustrová

13:50–14:50 pauza na oběd

14:50–16:40 Soudobé dějiny v mediálním a politickém kontextu od 90. let

Key-note: Jaroslav Cuhra – Jiří Suk
Diskutující: Milena Bartlová, Markéta Devátá, Adam Hudek, Francoise Mayer, Ondřej Matějka
Moderace: Lenka Krátká

16:4017:00 pauza na kávu

17:00–18:50 Soudobé dějiny v digitální éře – pokus o úvahu k budoucnosti

Key-note: Veronika Pehe – Vítězslav Sommer
Diskutující: Jiří Hlaváček, Miroslav Michela, Čeněk Pýcha, Jakub Šlouf, Agáta Šústová-Drelová
Moderace: Pavel Mücke

18:50–19:00 ukončení konferenčního fóra

Tematické weby

Košík