Květnový seminář ÚSD

Konstrukce nového socialistického člověka v poúnorovém Československu

Denisa Nečasová, působící jako odbornice na poválečné československé dějiny, dějiny genderu a kulturní dějiny v Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, představí hlavní hypotézy, cíle a dosavadní zjištění projektu zkoumajícího koncept nového člověka v poúnorovém Československu. Vedle dominant myšlení o novém člověku (dělník, žena nebo Sovětský svaz) se bude zabývat také obrazy nepřátel spojených s pojmy jako buržoazie či kulak. Analýza těchto dobových konstrukcí se zaměří na kontinuity a diskontinuity zobrazování, otázku vnitřní (ne)koherence těchto obrazů a základní podoby dobových diskurzivních praktik. Seminář se bude věnovat možnostem kulturněhistorického výzkumu zaměřeného na „svůdné“ stránky státního socialismu, které lákaly pozitivními vizemi budoucnosti a příslibem vyřešení zásadních problémů moderní společnosti.
S komentářem vystoupí Jiří Růžička (FLÚ AV ČR), Jaroslav Pinkas (ÚSTR) a Vítězslav Sommer (ÚSD AV ČR).

31. května 2017 od 16 hodin, ÚSD, Vlašská 9, Praha 1

Tematické weby

Košík