Magnesia litera pro Československé spartakiády

Pracovník Ústavu pro soudobé dějiny Petr Roubal získal za svou monografii výroční knižní cenu Litera za naučnou literaturu 2017.

Blíže viz www.magnesia-litera.cz.

Tematické weby

Košík