Město jako laboratoř změny: 2. fórum Strategie AV21

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. pořádá 20. října 2022 pracovní setkání části programu Strategie AV21 zabývající se dějinami a sociálními a ekologickými výzvami měst. Při celodenní akci si badatelé z několika oborů navzájem představí probíhající výzkum. Účast prosím potvrďte na e-mailu lencesova@usd.cas.cz.

Program akce

9:30: Úvod

9:30–11:00: Panel 1: Ekonomika města a politika městské ekonomiky

11:30 – 12:30: Panel 2: Veřejný prostor neobvykle nasvícený

OBĚD

13:00 – 14:45: Panel 3: Město jako předmět intervence

15:00 – 16:30: Panel 4: Dlouhá historie bydlení „ve svém“

Program ke stažení naleznete zde.

Akce se koná s podporou Strategie AV21, program č. 23 „Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život“.

Tematické weby

Košík