Město – majetek – moc. Regiony v Československu na přelomu 80. a 90. let 20. století

Česká historiografie postrádá hlubší diskusi o významu regionální perspektivy ve výzkumu politických, hospodářských a sociálních dějin. Pracovní setkání Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., chce takovou diskusi zahájit tím, že některé zavedené představy o proměnách na přelomu 80. a 90. let 20. století nahlédne skrze probíhající výzkumy lokálních a regionálních institucí, aktérů a jevů. Doufáme, že se nám tak podaří některé teze týkající se procesů na centrální úrovni ověřit, vyvrátit či zpřesnit.

Program budou tvořit krátké příspěvky informující o zaměření, otázkách a průběžných závěrech probíhajících výzkumů oslovených badatelů a badatelek, následované delší diskusí.

Akce se koná s podporou Strategie AV21, program č. 23 „Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život“.

Za organizační podporu děkujeme Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.

Koná se od 9:30 v Muzikologické knihovně ÚDU AV ČR, Puškinovo nám. 9, Praha 6. V případě zájmu kontaktujte M. Lenčéšovou (lencesova@usd.cas.cz).

Tematické weby

Košík