Mezinárodní konference: 100 let od založení KSČ

Ústav pro studium totalitních režimů a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v .v. i., si Vás dovolují pozvat ke sledování mezinárodní online konference 100 let od založení KSČ: Dědictví československého komunismu, která bude živě streamována prostřednictvím YouTube ve dnech 13. a 19.–21. května 2021.

Konference usiluje o komplexní pohled na fenomén československého komunismu, spojuje proto tradiční historický přístup s interdisciplinární perspektivou (zejména sociologie a politologie) se zaměřením na analýzu dopadů komunistické minulosti na fungování liberální demokracie po roce 1989.

Program konference se nicméně tematicky neomezuje pouze na vývoj komunistické strany, ale zahrnuje též širší společenský kontext jejího působení. Konference bude členěna do jednotlivých, tematických panelů, které se budou věnovat mezinárodním, vnitropolitickým, bezpečnostním, hospodářským a sociálním otázkám napříč časem od první světové války až po současnost.

Konference proběhne v českém a anglickém jazyce s tlumočením jako série online panelů živě vysílaných prostřednictvím YouTube. Zájemce o zasílání aktuálních informací prosíme o registraci zde.

Program konference:

Programový výbor konference:

Organizační výbor konference:

Tematické weby

Košík