Mezinárodní konference „Jak si přáli bydlet naši pracující?“

Již tento pátek 9. 10. 2020 se koná mezinárodní online konference „Jak si přáli bydlet naši pracující? Sociologická expertíza a hromadná bytová výstavba, 1945–1989“, kterou s podporou Strategie AV 21 pořádají Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Fakulta architektury ČVUT. Zájemci se mohou během dne připojit online, o odkaz na Zoom si prosím napište na email lencesova@usd.cas.cz.

Tematické weby

Košík