Mezinárodní konference: Migrating Archives of Reality

Srdečně zveme na mezinárodní online konferenci s názvem Migrating Archives of Reality.
Programing, Curating, and Appropriation of Non-Fiction Film,
kterou ve dnech 6. a 7. května 2021 pořádá Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., v rámci  výzkumného projektu Visual Culture of Trauma, Obliteration, and Reconstruction in Post WWII Europe (Victor-E). Program a přednahrané příspěvky jsou již nyní k dispozici na webu konference.

Konferenční web se všemi podstatnými informacemi naleznete zde: https://migrating-archives.com

Non-fikční filmy chápeme jako značně nestabilní díla, jejichž obsah neustále migruje, je otevřeným archivem záběrů reality, které mohou svým každým dalším znovu-užitím pozměňovat svůj význam. Tyto záběry sloužily jako součást dokumentárních filmů, putovaly po celé Evropě jako dílčí šoty týdeníků různých národních agentur, byly uváděny v kinech, ale i širokých sítích alternativní distribuce, v dalších letech se pak stávaly součástí střihových aj. filmů, televizních programů, a dnes nacházejí svou novou pozici v digitálním prostředí. Všechna tato uplatnění non-fikčního filmu vždy vstupovala do hry s dobovými výklady dějin a politikami paměti. Naše konference reaguje právě na tuto nestálou povahu non-fikčního filmu a ptá se zejména po digitální praxi zacházení s ním.

 

Rádi bychom upozornili zejména na dvě key-note živě streamované přednášky předních badatelek v oblasti digitální archivace:

6. května 2021, 19:30, CET
Jaimie Baron (University of Alberta): Appropriating the Archive. The Ethics of Repurposing Found Audiovisual Materials; autorka vlivné práce The Archive Effect: Found Footage and the Audiovisual Experience of History (2014) a nejnověji též Reuse, Misuse, Abuse: The Ethics of Audiovisual Appropriation in the Digital Era (2020).

7. května 2021, 11:00, CET
Nanna Bonde Thylstrup (Copenhagen Business School): The Politics of Mass Digitization; v roce 2019 vydala knihu The Politics of Mass Digitization a podílela se na řadě dalších kolektivních monografií, nejnověji např. (W)Archives : Materialities of War, Digital Archiving, and Artistic Engagements (2021).

 

Tematické weby

Košík