Miroslav Vaněk převzal Čestnou oborovou medaili Františka Palackého

Ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. prof. Miroslav Vaněk převzal ve středu 14. září 2022 z rukou předsedkyně Akademie věd ČR prof. Evy Zažímalové Čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách. Srdečně blahopřejeme!

Miroslav Vaněk se věnuje výzkumu soudobých dějin od roku 1991. Vedle klasických historických metod vědeckého výzkumu přinesl do výzkumu moderní historie novou metodu – orální historii. S pomocí zahraničních špičkových odborníků se mu ji podařilo institucionalizovat a postupně ji jako plnohodnotnou formu výzkumu přijala česká laická i odborná veřejnost.

Pro specialistu na orální historii znamenala zlom v kariéře revoluce v roce 1989. Tehdy původně učitel ZŠ a SŠ začal sbírat unikátní prameny pro poznávání nejnovější historie. V roce 2000 založil Centrum orální historie, první pracoviště svého druhu v post-socialistické Evropě. Od roku 2002 přednáší na Fakultě humanitních studií UK, kde etabloval magisterský obor Orální historie. V letech 2010–2012 působil ve funkci prezidenta International Oral History Association.

Po celou dobu své kariéry se podílí na výchově mladších vědeckých generací, vyučuje a popularizuje. Dlouhodobě působil mimo jiné jako hostující profesor v Dánsku a USA a napomohl rozvoji oboru soudobých dějin a orální historie i v mezinárodním prostředí.

Čestná oborová medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách byla zřízena Československou akademií věd dne 2. září 1965 jako čestná oborová plaketa k ocenění vynikajících výsledků ve společenských vědách, především pro oblast historie, filozofie, práva a sociologie. Od druhé poloviny roku 1995 ji nadále uděluje Akademie věd České republiky jako čestnou oborovou medaili. Více informací naleznete na webových stránkách Akademie věd ČR.

 

Foto: Jana Plavec, Akademie věd ČR

Tematické weby

Košík